Indywidualna Praktyka Psychologiczna
Małgorzata Rawska-Zajdel

PARĘ SŁÓW O MNIE

Małgorzata Rawska-Zajdel

Jestem absolwentką Warszawskiego Laboratorium Psychoedukacji, Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Praktykę zawodową jako psycholog kliniczny odbywałam w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Jestem też certyfikowanym specjalistą interwencji kryzysowej, pracuje głównie w nurcie integracyjnym. Studia psychologiczne ukończyłam uzyskując tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie SWPS na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu. Tam też ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii Transportu.

Jestem psychologiem uprawnionym do badań psychologicznych w zakresie medycyny pracy i psychologii transportu, wpisanym pod numerem Z-P 127 do ewidencji uprawnionych psychologów.

ZOBACZ CO MAMY W OFERCIE

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE

Badania psychotechniczne wszystkich kierowców przeprowadzane przez psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu wpisany pod Nr Z-P127 do ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Badam:

KIEROWCÓW ZAWODOWYCH na potrzebę badań okresowych (C, C+E, D, D+E, T).

KANDYDATÓW na prawo jazdy (C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, T).

INSTRUKTORÓW I EGZAMINATORÓW oraz kandydatów na te uprawnienia.

Kierowców pojazdów UPRZYWILEJOWANYCH i PRZEWOŻĄCYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNE.

Kierowców taksówek

Kierowców rajdowych

Kierowców PO ZATRZYMANIU PRAWA JAZDY:

· prowadzenie pod wpływem ALKOHOLU lub innych ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH,

· za przekroczenie 24 PUNKTÓW karnych,

· za spowodowanie WYPADKU DROGOWEGO,

· kierowanych przez POLICJĘ, LEKARZA, SĄD.

Kierowców kategorii B. SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH i wykorzystujących samochody prywatne w celach służbowych.

Operatorów:

· wózków jezdniowych,

· wózków widłowych,

· suwnic,

· żurawi,

· walców,

· HDS,

· koparko-ładowarek.

Pracowników pracujących na wysokościach i innych zawodów wymagających sprawności psychomotorycznej.

CENNIK USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

Pierwsza wizyta konsultacja (50 minut -100 zł)

Terapia indywidualna (50 minut -100 zł)

Terapia dzieci (50 minut -100 zł)

Terapia par (60 min – 150 zł)

Interwencja kryzysowa (60 min – 150 zł)

Badania kierowców:

Badanie psychologiczne egzaminatora i instruktora jazdy. (150 zł)

Badanie psychologiczne kierowców zawodowych. (150 zł)

Badanie psychologiczne kandydata na kierowcę. (150 zł)

Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne. (150 zł)

Badanie psychologiczne kierowcy sprawcy wypadku drogowego. (150 zł)

Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu. (150 zł)

Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem środków odurzających. (150 zł)

Badanie psychologiczne osoby, która utraciła prawo jazdy za przekroczenie 24 punktów karnych, Badanie psychologiczne kierowców Taxi. (150 zł)

* Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 16 lipca 2014r. wszystkie badania w zakresie psychologii transportu mają stałą cenę 150 zł brutto.

Inne badania:

Badanie psychologiczne kierowców wózków jezdnych. (80 zł)

Badanie psychologiczne kierowcy w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania. (80 zł)

Badania psychologiczne operatora ciężkich maszyn budowlanych. (80 zł)

Badania psychologiczne pracownika obsługującego dźwig. (80 zł)

Kierowcy samochodów służbowych kategoria B. (100 zł)

Badanie dla pracowników wymagających sprawności psychomotorycznej. (100 zł)

Badanie psychologiczne na inne stanowiska pracy na zlecenie lekarza lub pracodawcy. (100 zł)

Badania psychologiczne pracownika ochrony. (100 zł)

Badania psychologiczne motorniczego. (100 zł)

Badanie psychologiczne w celu uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej. (100 zł)

Badania olśnienia i widzenia zmierzchowego w ciemni (40 zł)

Badania psychologiczne marynarzy (240 zł)

Badanie funkcji poznawczych z wydaniem opinii psychologicznej (300 zł)

Badanie psychologiczne kuratora sądowego (170 zł)

Badanie psychologiczne sędziego, prokuratora (200 zł)

Badanie psychologiczne z wydaniem opinii psychologicznej (350 zł)

Dodatkowe badanie psychologiczne (80 zł)

Szkolenie psychologiczne, usługi dla firm (ustalane indywidualnie)

OFERUJEMY POMOC Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII

Psychoterapia jest to stosowanie metod psychologicznych, zwłaszcza opartych o regularny kontakt międzyludzki, w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, i może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami, oraz rozwojowi relacji i umiejętności społecznych. Niektóre techniki psychoterapeutyczne są uznane za oparte na dowodach naukowych metody leczenia określonych zaburzeń psychicznych.

Istnieją tysiące różnych technik i form psychoterapeutycznych, czasem opartych o znacząco różne pojmowanie psychologii, etyki i metod pomocy. Większość polega na regularnych spotkaniach klienta lub grupy klientów z jednym lub kilkoma terapeutami. Wspólną cechą psychoterapii jest prymat metod psychologicznych, w odróżnieniu od leczenia psychiatrycznego, zorientowanego na metody medyczne i leki; przy tym, psychoterapia i medycyna mogą się nawzajem efektywnie uzupełniać.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS!

ADRES

ul.Starzyńskiego 2, gab. 433 (III piętro), 70-506 Szczecin

TELEFON

+48 793 603 666

ADRES E-MAIL

malgorzata.rawska.zajdel@gmail.com

malgorzata@znany-psycholog.pl

STRONA INTERNETOWA

www.znany-psycholog.pl