Indywidualna Praktyka Psychologiczna
Małgorzata Rawska-Zajdel

Parę słów o mnie

Małgorzata Rawska-Zajdel

Konsultacja psychologiczna to zwykle jedno lub dwa wstępne spotkania z klientem, których celem jest poznanie jego oczekiwań, wstępne rozpoznanie problemów, którymi klient chce się zająć w dalszej pracy oraz określenie optymalnej formy dalszej pomocy. W przypadku decyzji o rozpoczęciu psychoterapii wstępne cele, czas trwania terapii i zasady współpracy określane są w kontrakcie terapeutycznym.

Porada psychologiczna to jedno lub dwa spotkania skoncentrowane na rozwiązaniu konkretnego problemu wnoszonego przez klienta. Porada dla rodzica może być poprzedzona wizytą diagnostyczną z udziałem dziecka (analiza dostarczonej dokumentacji, obserwacja dziecka, próby kliniczne).

Psychoterapia rodzin jest wskazana jeśli pomiędzy członkami rodziny występują znaczące trudności w relacjach, których przejawem mogą być między innymi: problemy wychowawcze, trudności członków rodziny we wzajemnych kontaktach, kłótnie i konflikty rodzinne, choroby psychosomatyczne. Celem terapii rodziny jest poprawa funkcjonowania poszczególnych osób w układzie rodzinnym, wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi członkami rodziny.

Zajęcia rozwijające kompetencje osobiste są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Mogą służyć rozwijaniu umiejętności funkcjonowania społecznego, polepszaniu umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi, rozwijaniu postaw asertywnych, pokonywaniu trudności adaptacyjnych, trudności w radzeniu sobie ze stresem, trudności w publicznym występowaniu, trudności w planowaniu i celowym działaniu, rozwijaniu umiejętności skutecznego uczenia się i zapamiętywania.

Psychoterapia par służy poprawie funkcjonowania partnerów w związku, zażegnaniu kryzysu. W trakcie terapii uczestnicy rozwijają swoje umiejętności rozumienia uczuć i oczekiwań partnera oraz własnych. Wdrażają konstruktywne sposoby wyrażania potrzeb i emocji, rozwijają umiejętności komunikowania się ze sobą, co umożliwia lepsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Terapia służy rozwijaniu w partnerach przychylnego nastawienia do siebie nawzajem, wypracowaniu modelu związku akceptowalnego dla obu stron.

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest poprzedzona spotkaniem konsultacyjnym (na które zapraszam samych rodziców) oraz wizytą diagnostyczną z udziałem dziecka, służącą również wzajemnemu poznaniu. Zakres planowanej pomocy terapeutyczno-rozwojowej, metody i forma pracy są następnie omawiane z rodzicami i aprobowane przez uczestnika terapii. Dobór metod pracy jest dostosowany do wieku i indywidualnych predyspozycji dziecka. Cykliczna praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą jest wspierana spotkaniami z rodzicami.

Psychoterapia indywidualna pomaga osobom doświadczającej różnych problemów i pragnącym zmienić swoje życie na lepsze. Jest wskazana, między innymi, w przypadku występowania: stanów depresyjnych, myśli rezygnacyjnych, nasilonego lęku, ataków paniki, fobii specyficznych, zachowań przymusowych, objawów psychosomatycznych, problemów ze snem, odżywianiem się, poczucia cierpienia nie związanego z aktualną sytuacją życiową, trudności w zrozumieniu i zaakceptowaniu samego siebie, długotrwałych problemów w relacjach z innymi ludźmi, utrzymującego się bolesnego doświadczania wcześniejszych traumatycznych przeżyć, straty lub żałoby, trudności w nawiązywaniu lub podtrzymywaniu bliskich relacji z innymi, poczucia osamotnienia i bycia nierozumianym, trudności w wyrażaniu emocji, myśli, nieprzychylnego nastawienia do siebie, trudności w dokonywaniu wyborów i poczucia niepewności wobec przyszłości, trudności w odmawianiu i troszczeniu się o siebie, trudności w powstrzymywaniu złości, trudności w samookreśleniu kim się jest.

Ćwiczenia relaksacyjne pozwalają na ulgę dla ciała i ducha oraz osiągnięcie stanu odprężenia. Proponowane ćwiczenia można wykonywać później samodzielnie.

Oferuję pomoc
z zakresu psychoterapii

Psychoterapia to stosowanie metod psychologicznych, zwłaszcza opartych na regularnym kontakcie międzyludzkim, w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych, może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Niektóre techniki psychoterapeutyczne są uznane za oparte na dowodach naukowych metody leczenia określonych zaburzeń psychicznych. Istnieje wiele różnych technik i form psychoterapeutycznych, czasem opartych na znacząco odmiennym pojmowaniu psychologii, etyki i metod pomocy. Większość polega na regularnych spotkaniach klienta lub grupy klientów z jednym lub kilkoma terapeutami. Wspólną cechą psychoterapii jest prymat metod psychologicznych, w odróżnieniu od leczenia psychiatrycznego, zorientowanego na metody medyczne i leki. Psychoterapia i medycyna mogą się nawzajem efektywnie uzupełniać.

Masz pytania? Napisz do mnie!

Adres
ul. Starzyńskiego 2, gab. 433 (III piętro), 70-506 Szczecin

Telefon
+48 793 603 666

E-mail
malgorzata.rawska.zajdel@gmail.com
malgorzata@znany-psycholog.pl